Työssäoppimispaikat.fi on Työharjoittelu – portti työelämään -projektin sivusto

Työharjoittelu – portti työelämään oli Suomen CP-liiton toteuttama projekti vuosina 2012-2014. Projektia rahoitti Raha-automaattiyhdistys. Projektissa haluttiin parantaa CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten opiskelijoiden mahdollisuuksia työssäoppimiseen toisen asteen ammatillisissa opinnoissa. Projektin päätavoitteena oli luoda uusia, innovatiivisia työssäoppimispaikkojen välittämisen muotoja sekä toimintamalleja, jotka vastaavat CP-liiton kohderyhmään kuuluvien opiskelijoiden työssäoppimisen tarpeisiin. Projektissa syntyi uusia toimintamalleja työssäoppimispaikkojen välittämiseen ja työssäoppimiseen.